Решебники для студентов » Зміцнення деталей з отворами

Зміцнення деталей з отворами

Методи зміцнення отворів:
розкочування – котіння інструмента по поверхні, що обробляється;
дорнування – ковзання інструмента під великим тиском.

Глибина і ступінь наклепу, величина залишкових напружень і шорсткість поверхні залежать від тих же технологічних факторів, що і при обкочуванні роликами.

Розкочування роликами і кулями (рис.1.2, з).
Розкочуванням обробляються отвори деталей із сталей, чавуну і кольорових металів діаметром понад 50 мм. В результаті розкочування зміцнюється поверхневий шар металу, зменшується шорсткість поверхні і при використанні твердих розкатників досягається калібрування отворів. В залеж-
ності від призначення і вимог до точності обробки застосовують тверді (регульовані і нерегульовані) і пружні розкатники. Як інструмент
використовують циліндричні і конічні ролики і кульки. Розкатники можуть бути однороликовими і багатороликовими, однорядними і багаторядними.
Ролики виготовляють зі швидкорізальної сталі чи сталі ШХ15 і вони повинні мати твердість HRC 60...63.
Розкочування кульками і роликами застосовується для обробки корпусів гідро- і пневмоциліндрів, циліндрів двигунів, труб і інших деталей.

Дорнування (рис.1.2, і).
Сутність процесу – протягування кульки чи дорна через отвір, діаметр якого трохи менше діаметра інструмента. При протягуванні відбувається пластичне деформування стінок отвору, в результаті чого змінюються форма і розміри отвору, відбувається зміцнення поверхневого шару і зменшується шорсткість.
Основним параметром, що визначає результати обробки отворів, є натяг. Його величина дорівнює різниці діаметрів дорна і отвору до прошивання. З ростом натягу зростають твердість наклепаного шару, клас чистоти і діаметр отвору.
В процесі роботи кульки і дорни трохи деформуються. Для компенсації пружної деформації діаметр кульки чи циліндричного дорна
вибирається трохи більше заданого діаметра отвору. Величини перевищення залежать від матеріалу, товщини стінок і розміру деталі, що обробляється.
До цього методу висуваються високі вимоги до рівномірності механічних властивостей по довжині отвору, що обробляється. Недотримання цієї вимоги погіршує точність обробки і може призвести до порушення геометричної форми отвору.

При обробці отворів рекомендується застосовувати різні змащення:
для деталей з високоміцних сталей – рослинні олії;
для деталей з вуглецевих сталей – індустріальні мастила;
для деталей з чавуну – очищений гліцерин.

Швидкість дорнування не впливає на точність і шорсткість поверхні, що обробляється. Дорнування забезпечує високу якість поверхонь, що обробляються, і підвищує в 2 рази довговічність деталей, що працюють при циклічному навантаженні.

 

Уважаемые пользователи, Вы
находитесь на сайте Решебники.ORG.UA.
У нас можно бесплатно скачать все нужные решебники для студентов.