Решебники для студентов » Типовий баланс енергії процесу зварювання

Типовий баланс енергії процесу зварювання

Узагальнена схема балансу енергії процесу зварювання надана на рисунку 1.14.

Рисунок 1.14 — Узагальнена схема балансу енергії процесу зварювання

Кожний етап передачі енергії характеризується питомою величиною енергії втрат:
П1— втрати енергії у трансформаторі;
П2 — втрати енергії у інструменті;
П3 — втрати енергії, пов’язані з теплопровідністю виробу, що зварюється;
П4 — втрати енергії, пов’язані з випаровуванням, розбризкуванням металу з зони зварювання;
Е доп— питома енергія на допоміжні операції (наприклад, переміщення зварювальної головки).
Кожен етап процесу передачі енергії характеризується своїм ККД:

ефективний ККД

термічний ККД

термодинамічний ККД

фізичний ККД


===>>> Зміст