Решебники для студентов » Термодинамічне визначення процесу зварювання

Термодинамічне визначення процесу зварювання

При зварюванні завжди в зону зварювання вводять речовину та енергію, з якими в зоні зварювання протікають термодинамічні необоротні перетворення (рисунок 1.13).Р.Ф. — рідка фаза; Т.Ф. — тверда фаза;
Г.Ф. — газова фаза; Т — термічна енергія;
М — механічна енергія; ТМ — термомеханічна енергія;
О — особа

Рисунок 1.13 — Схема термодинамічних перетворень енергії
та речовини при зварюванні


Зварювання як термодинамічний процес — це одержання монолітного з’єднання з окремих матеріалів за рахунок введення та термодинамічного необоротного перетворення енергії та речовини у місці з’єднання.