Передмова

“Історія державного управління в Україні” - перший навчальний посібник із цієї проблеми в практиці вищої школи України.

Мета вивчення дисципліни - формування в майбутніх спеціалістів з галузі державного управління адміністративного менеджменту теоретичних знань і практичних навиків з аналізу поточної ситуації у сфері державного та муніципального управління з урахуванням історичного досвіду.

У посібнику розглядаються причини та особливості становлення апарату державного управління в Україні, простежується його еволюція на певних етапах історичного розвитку залежно від того , у складі яких держав перебували українські землі. Показано розвиток державного управління майже протягом трьох тисячоліть, починаючи від перших держав на території України (VII ст. до н.е.) до теперішніх часів (початок ХХІ ст.), розкрито особливості державного управління держав, що існували в різні часи на території України , висвітлено досвід українського державотворення за князівської та козацької доби , під час визвольних змагань українського народу в 1917-1920 рр. та в умовах здобуття Україною незалежності в 1991 р.

Структура посібника відображає основні етапи розвитку української державності. Вступний розділ дозволяє познайомитися з основними поняттями про державу з її органами управління,типами й видами правління, політичними режимами , які існували в історії не тільки України , а й людства в цілому. Це дасть уявлення про світовий досвід державотворення й державного управління, про те, що державний устрій нашої країни на сучасному етапі - лише один із багатьох варіантів, зумовлений різними факторами (природно -географічними,геополітичними , економічними , етнічними тощо).

У висновках узагальнюються матеріали дослідження історичної долі Української держави .

Зміст ==>> Наступна

 

Уважаемые пользователи, Вы
находитесь на сайте Решебники.ORG.UA.
У нас можно бесплатно скачать все нужные решебники для студентов.