Решебники для студентов » Іонний зв’язок

Іонний зв’язок

Його відносять до електростатичних видів зв’язків і виникає він, якщо поряд знаходяться два атоми, один з яких має високу ступінь електронегативності, а другий — електропозитивності. Другий атом перетворюється на позитивний іон за рахунок втрати електрону, а перший в негативний іон за рахунок придбання електрону. Поряд знаходяться два протилежно заряджених іона, котрі взаємодіють відповідно до закону Кулона (1.1). Прикладом є молекула NaCl.
Міцність зв’язку — 105–107 Дж•моль–1. Зв’язки відрізняються відсутністю просторової спрямованості, насиченості, а тому речовини з таким зв’язком характеризуються ізотропними властивостями.

До електростатичних видів зв’язків відносять також взаємодії: іон–диполь, диполь–диполь.
Взаємодія іон–диполь. Молекула води полярна. Кисневий «кінець» збагачений електронами порівняно з водневим «кінцем» тому, що електронегативність кисню більша, ніж водню. Якщо в іонному зв’язку один із іонів замінити полярною молекулою, то поміж залишившимся іоном і протилежно зарядженим «кінцем» полярної молекули виникає електростатичне притягання (рисунок 1.5).Рисунок 1.5 — Схема взаємодії іон–диполь


Якщо іон, який приймає участь у іон–дипольній взаємодії, замінити на другу полярну молекулу, то має місце диполь–дипольна взаємодія.
Якщо у зв’язок диполь–диполь входить атом водню, то утворюється водневий зв’язок, який міцніший, ніж звичайний диполь–дипольний зв’язок (це пояснюється малим іонним радіусом атому водню). Водневий зв’язок має місце при зварюванні в електричному полі.

===>>> Зміст