Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Автоматичні оброблюючі системи”

Нравится(+)+1 Не нравится(-)
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни  “Автоматичні оброблюючі системи”
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Автоматичні оброблюючі системи” для студентів галузі знань 0902 “Інженерна механіка” за напрямом 6.090203 “Металорізальні верстати та системи” усіх форм навчання / Укл.: Пасов Г.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 78 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи по Деталям машин

Нравится(+)+1 Не нравится(-)

Методичні вказівки до виконання   лабораторних робіт і самостійної роботи по Деталям машин
Деталі машин і основи конструювання : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи для студентів спеціальності «Технологія та устаткування зварювання» денної та заочної форми навчання / Уклад. В.I.Коваль.- Чернігів : ЧДТУ , 2010. – 50 с.