Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Автоматичні оброблюючі системи”

Нравится(+)+1 Не нравится(-)

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Автоматичні оброблюючі системи” для студентів галузі знань 0902 “Інженерна механіка” за напрямом 6.090203 “Металорізальні верстати та системи” усіх форм навчання / Укл.: Пасов Г.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 78 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Напруження i деформацiї" (ЧДТУ)

Нравится(+)+1 Не нравится(-)


ЗМІСТ
1 Лабораторна робота №1. Оптичний метод визначення концентрації напружень у зварних з'єднаннях 4
2 Лабораторна робота №2. Власні напруження і деформації в моделі зварного з'єднання — пластині з прорізами 7
3 Лабораторна робота №3. Деформації і напруження при нагріванні краю пластини 11
4 Лабораторна робота №4. Деформації подовжнього та поперечного укорочення при зварюванні встик 17
5 Лабораторна робота №5. Зменшення залишкових зварю-вальних напружень при відпуску 21
6 Лабораторна робота №6. Залишкові напруження при зва-рюванні пластин в стик 26
7 Лабораторна робота №7. Кутові деформації при зварю-ванні балок 32
8 Лабораторна робота №8. Вплив зварювальних напру-жень на міцність 40
Література 46

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи по Деталям машин

Нравится(+)+1 Не нравится(-)


Деталі машин і основи конструювання : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи для студентів спеціальності «Технологія та устаткування зварювання» денної та заочної форми навчання / Уклад. В.I.Коваль.- Чернігів : ЧДТУ , 2010. – 50 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з ТММ (ЧДТУ)

Нравится(+)0 Не нравится(-)

ЗМІСТ
1.ЛАБ. РОБОТА №1. СКЛАДАННЯ КІНЕМАТИЧНИХ СХЕМ І СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МЕХА-НІЗМІВ
2.ЛАБ. РОБОТА №2. ВИМІРЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ, ШВИДКОСТЕЙ ТА ПРИСКОРЕНЬ КУЛІСИ СИНУСНОГО МЕХАНІЗМУ
3.ЛАБ. РОБОТА №3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗВЕДЕНОЇ МАСИ ПЛОСКИХ МЕХАНІЗМІВ
4.ЛАБ. РОБОТА №4. ЗНІМАННЯ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ-ВОДУ З ПРУЖНОЮ ТА ДИНАМІЧНОЮ В’ЯЗЗЮ
5.ЛАБ. РОБОТА №5. ЗРІВНОВАЖУВАННЯ ОБЕРТОВИХ ЛАНОК З ВІДО-МИМ РОЗТАШУВАННЯМ НЕЗРІВНОВАЖЕНИХ МАС
6.ЛАБ. РОБОТА №6. ДИНАМІЧНЕ БАЛАНСУВАННЯ РОТОРІВ
7.ЛАБ. РОБОТА №7. УТВОРЕННЯ ПРОФІЛЮ ЗУБЦЯ КОЛЕСА МЕТОДОМ ОБКАТКИ
8.ЛАБ. РОБОТА №8. ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПРЯМОЗУБИХ ЕВОЛЬВЕНТНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС
9.ЛАБ. РОБОТА №9. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАТОЧНИХ ВІДНОШЕНЬ БАГАТОЛАНКОВИХ ЗУБЧАСТИХ МЕХАНІЗМІВ

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Фізична хімія та аналітичний контроль»

Нравится(+)+2 Не нравится(-)

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Фізична хімія та аналітичний контроль» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 5.05040103 «Виробництво сталі і феросплавів» спеціалізації: 5.05040103.01 «Виробництво сталі у конверторах і мартенівських печах», 5.05040103.02 «Електрометалургія сталі і феросплавів».
Кущ Ю.О.. – Запоріжжя, ЗМК ЗДІА, 2011 р.

Методические указания по информатике "Структуры и алгоритмы оброботки данных. Програмування на Object Pascal"

Нравится(+)+1 Не нравится(-)


Динамічні структури даних. Вказівники та списки.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять та курсового проектування з дисципліни "Структури та алгоритми обробки даних. Програмування на Object Pascal" для студентів напрямку 0915 - "Комп'ютерна інженерія”. / Укл. В.І. Павловський, В.В. Бондаренко, В.В. Соломаха, Д.В. Павловська, І.В. Павловський. - Чернігів: ЧДТУ, 2004.-163 с. Рос. мовою.

Методические указания к практическим занятиям и курсовому проектированию по дисциплине "Программирование"

Нравится(+)0 Не нравится(-)

Методическое пособие предназначено в помощь при выполнении практических заданий и курсового проектирования в части динамических структур данных дисциплин "Программирование" и "Алгоритмы и структуры данных" для специальностей направлений подготовки 0915 – "Компьютерная инженерия" и 0908 – "Компьютерные науки".

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Матеріалознавство"

Нравится(+)+5 Не нравится(-)


Матеріалознавство є прикладною наукою, що встановлює зв’язок
між хімічним складом, структурою та властивостями матеріалів.
Важливими також є закономірності змін властивостей, що відбуваються
за умов дії зовнішніх факторів: температури, характеру сил
навантаження, агресивного зовнішнього середовища тощо.


Новость отредактировал: santa - 10-12-2011, 01:46
Причина: Перезалил на сайт

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін “Основи САПР обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”, “Інженерна графіка”

Нравится(+)0 Не нравится(-)


Інтерактивний графічний пакет Компас. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін “Основи САПР обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”, “Інженерна графіка” /Уклад.: Бакалов В.Г., Чередніченко П.І. – Чернігів: ЧДТУ, 2002 – 112 с.

Учбові завдання з нарисної геометрії

Нравится(+)+2 Не нравится(-)

Учбові завдання з нарисної геометрії.
Чернігів
ЧДТУ
Назад Вперед
Наверх

 

Уважаемые пользователи, Вы
находитесь на сайте Решебники.ORG.UA.
У нас можно бесплатно скачать все нужные решебники для студентов.