Решебники для студентов » Лекции » Лекции по Экологии » Види і джерела забруднення вод

Види і джерела забруднення вод

Нравится(+) 0 Не нравится(-)
Сайт тебе помог в решении задачи, сдачи курсовой или диплома?

В знак благодарности - Расскажи друзьям о нас!Види і джерела забруднення вод (сочинения на свободную тему)


Забруднення води — це наявність у ній сторонніх домішок, що знижують її якість і цінність. Джерела забруднення — в основному неочищені промислові і побутові стічні води. Масштаби їхнього надходження у водойми зростають.
Установлено, що кожен кубічний метр стічних вод забруднює 40...60 м3 чистої води. Вода має природну властивість самоочищення.

При влученні промислових і побутових стічних вод насамперед відбувається осідання твердих часток на дні водойм, де вони піддаються впливу живучих у воді мікроорганізмів, що виділяють з органічних сполук окремі елементи. Діяльність цих аеробних мікроорганізмів тісно зв'язана зі споживанням розчинного у воді кисню. Тому при значній кількості стоків, що скидаються, у воді зменшується зміст кисню, що приводить до скорочення біомаси, бактерій, а виходить, уповільненню і припиненню процесу самоочищення.

В усьому світі на знешкодження стічних вод щорічно витрачається 5500 км3 чистої води, що складає 30% стоку всіх рік земної кулі.
Забруднюючі речовини, що надходять у стічні води, поділяють на мінеральні, органічні, бактеріальні і біологічні .
Мінеральні забруднення звичайно представлені піском, глиною, різними мінеральними солями, розчинами кислот і лугів.
Органічні — залишки різних частин і органів рослин, тварин і фізіологічні виділення людей, тварин.
Бактеріальні і біологічні забруднення маються головним чином у побутових стічних водах.
У промисловості воду використовують як поглинач, розчинник, теплоносій і охолоджувач. При цьому вона забруднюється механічними домішками і розчинними хімічними речовинами. На целюлозно-паперових і гідролізних заводах воду також застосовують як робоче середовище.

У стічних водах, що скидаються деревообробними підприємствами, містяться органічні і мінеральні речовини. Органічні речовини включають вуглеводи, органічні кислоти, спирти, лігнін. Усі вони, за винятком лігніну, порівняно швидко розкладаються під впливом мікроорганізмів.

Лігнін викликає помутніння води у водоймах, впливає на фотохімічні процеси і значно обмежує придатність питної води. Волокна, частки кори і твердих неорганічних речовин, осідаючи на дні рік і озер, змінюють біологічні умови водойм, негативно впливають на розмноження і харчування риб, значно підвищують витрата кисню у воді. При високих температурах осілі наноси під впливом анаэробного шумування і виділення газів спливають на поверхню і переміщаються на.значні відстані.
Стічні води, що скидаються деревообробними підприємствами, особливо целюлозними заводами, можуть містити отрутні для водяної флори і фауни речовини. Це речовини змінюють колір, смак, запах води. Деякі технологічні процеси, при яких використовують воду, створюють оптимальні умови для масового розвитку небажаних видів мікроорганізмів. Для стримування їхнього розмноження в стічні води додають іноді ті чи інші хімічні сполуки. Однак це породжує нові проблеми.

До дуже стійких загрязнителям води відносяться нафтопродукти. Вони поширюються на відстань 300 км і більш від джерела забруднення. Нафтопродукти утворять на поверхні води' плівку, що ізолює воду від атмосфери й утрудняє газообмін. При цьому одна крапля нафти утворить пляму розміром 0,3...1,4 м2, а одна тонна—12 км2. Плівка стійка до окислювання. Кожна масляниста пляма може стати причиною замору мальків у період їхнього розвитку. Нафта і її складові частини несуть загибель також безхребетною, ракоподібною твариною. Важкі її фракції осідають на дно, викликаючи токсическое поразка придонної фауни.
Особливо серйозна небезпека для морів і океанів створюється при аваріях танкерів. Так, при аварії танкера «Торі-Каньйон» у море витекло 119 тис. т нафти, а при загибелі супертанкера «Амо-ко-Кадис» — 220 тис. т. Велика кількість нафти і нафтопродуктів попадає в моря й океани при промиваннях танкерів. По підрахунках фахівців у відкрите море з промиваються танку— рів щорічно надходить більш 1 млн. т нафти.


Комментарии:

Оставить комментарий

 

Уважаемые пользователи, Вы
находитесь на сайте Решебники.ORG.UA.
У нас можно бесплатно скачать все нужные решебники для студентов.