Решебники для студентов » Ковалентний зв’язок

Ковалентний зв’язок

Два чи більше атомів можуть утворювати зв’язок, якщо вони узагальнюють між собою валентні електрони. Найбільш відомий такий зв’язок, коли об’єднуються два електрони від двох атомів (по одному від кожного). Кожне з ядер міцно зв’язане з двома електронами і в решті два ядра утримуються поруч друг з другом.
Якщо ковалентний зв’язок утворено двома однаковими атомами, то молекула неполярна (Н2, Сl2, N2). Якщо ковалентний зв’язок утворюється при взаємодії різнойменних атомів — зв’язок полярний. Енергія ковалентного зв’язку приблизно 105 Дж•моль–1, що визначає високу температуру плавлення і міцність кристалів (кремній, германій).
Міцні зв’язки ковалентного типу утворюються не тільки в атомних кристалах, але й при з’єднанні металів з оксидами металів, напівпровідниками, інтерметалідами з напівпровідниковими властивостями та металоїдами.

Донорно–акцепторна взаємодія. У простих ковалентних зв’язках кожний атом дає однакову кількість електронів і орбіталей. В деяких речовинах з ковалентним зв’язком атоми, що з’єднуються, віддають на утворення зв’язків неоднакову кількість електронів. При цьому в одного атома повинні бути незв’язані електрони, а у другого вільні орбіталі. Утворюється донорно–акцепторний чи координаційно–ковалентний зв’язок.
Цей зв’язок виникає при зварюванні металів з неметалами. Якщо зварюється метал з керамікою, і кераміка складається з кислотних оксидів (акцептор електронів), то для утворення зварного з’єднання з металом на останньому потрібно створити плівку низького основного оксиду (донор електронів).

===>>> Зміст

 

Уважаемые пользователи, Вы
находитесь на сайте Решебники.ORG.UA.
У нас можно бесплатно скачать все нужные решебники для студентов.