Лекція 8 (Молекулярна фізика) - Другий закон термодинаміки.Циклічні процеси перетворення теплоти в роботу

Нравится(+)+1 Не нравится(-)
ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. ЦИКЛІЧНІ ПРОЦЕСИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТЕПЛОТИ В РОБОТУ

1.Загальна характеристика другого начала термодинаміки
2.Цикл Карно. Теореми Карно
3.Холодильна машина і тепловий насос

Лекція 7 (Молекулярна фізика) - Теплоємність.Класична теорія теплоємності газів

Нравится(+)+2 Не нравится(-)

ТЕПЛОЄМНІСТЬ. КЛАСИЧНА ТЕОРІЯ ТЕПЛОЄМНОСТІ ГАЗІВ

1.Поняття теплоємності. Теплоємність при різних процесах.
2.Внутрішня енергія ідеального газу.
3.Рівняння Майєра.
4.Політропічні процеси.
5.Класична теорія теплоємності газів.

Лекція 6 (Молекулярна фізика) - Основні поняття і вихідні положення термодинаміки.Теплота,фізичний зміст закону термодинаміки

Нравится(+)0 Не нравится(-)

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕРМОДИНАМІКИ.
ТЕПЛОТА, ФІЗИЧНИЙ ЗМІСТ ЗАКОНУ ТЕРМОДИНАМІКИ


1.Поняття процесу. Рівноважні і нерівноважні процеси.
2.Енергія, робота, теплота.
3.Перший закон термодинаміки.
4.Робота при ізопроцесах.

Лекція 5 (Молекулярна фізика) - Розподіл Больцмана та його експериментальна перевірка.Розподіл Максвела-Больцмана

Нравится(+)+3 Не нравится(-)
РОЗПОДІЛ БОЛЬЦМАНА ТА ЙОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА. РОЗПОДІЛ МАКСВЕЛА-БОЛЬЦМАНА

1.Розподіл Больцмана.
2.Розподіл Максвела-Больцмана.
3.Експериментальна перевірка закону Больцмана. Досліди Перрена.
4.Броунівський рух. Досліди Перена по визначенню числа Авагадро.

Лекція 4 (Молекулярна фізика) - Розподіли Максвела

Нравится(+)-3 Не нравится(-)

РОЗПОДІЛ МАКСВЕЛА
1.Закон розподілу швидкостей Максвела
2.Розподіл молекул за абсолютними значеннями швидкостей
3.Характерні швидкості розподілу Максвела
4.Експериментальна перевірка розподілу Максвела

Лекція 3 (Молекулярна фізика) - Статистичні закономірності в системах, що складаються з великої кількості молекул

Нравится(+)+1 Не нравится(-)
СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ В СИСТЕМАХ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ З ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ МОЛЕКУЛ
1.Поняття випадкової події і ймовірність появи цієї події. Умови нормування ймовірностей.
2.Теореми складання і множення ймовірностей.
3.Функція розподілу.
4.Середнє значення випадкової величини.
5.Флуктуації.

Лекція 2 (Молекулярна фізика) - Вимірювання параметрів стану.Газ в полі сил тяжіння

Нравится(+)+2 Не нравится(-)
В данній лекції було розглянуто такі питання:

ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СТАНУ
1.Вимірювання тиску.
2.Вимірювання температури.

ГАЗ В ПОЛІ СИЛ ТЯЖІННЯ
1. Барометрична формула. Атмосфера планет.
2. Підіймальна сила.

Лекція 1(Молекулярна фізика) - Модель ідеального газу. Основне рівняння МКТ газів

Нравится(+)+1 Не нравится(-)
Питання,які розглянуто:
• Які гази називають ідеальними? Сформулюйте основні закони ідеальних газів.
• Виведіть основне рівняння кінетичної теорії газів..

Лекція 1(Молекулярна фізика) - Предмет та методи молекулярної фізики.Тиск та температура

Нравится(+)+2 Не нравится(-)

 

Питання,які розглянуто:

  • В чому сутність і різниця (в загальних рисах) термодинамічного і статистичного методів дослідження фізичних явищ?
  • Який зміст поняття „термодинамічний стан тіла”? Назвіть основні параметри стану.

 

Руководство к решению задач по курсу общей физики Фирганг Е.В.

Нравится(+)+9 Не нравится(-)


Руководство к решению задач по курсу общей физики Е.В. Фирганг охватывает указания к решению задач по основным разделам из общей физики и примеры решения задач по физике. При этом внимание уделено проблеме поиска решения и объяснению подобранного метода решения. В каждом разделе имеются теоретические сведения, необходимые для решения рассмотренных в этом решебнике задач.
Решебник по физике Фирганг Е.В. предназначен для студентов технических вузов.

 

Уважаемые пользователи, Вы
находитесь на сайте Решебники.ORG.UA.
У нас можно бесплатно скачать все нужные решебники для студентов.