Лекции по молекулярной физике и термодинамике

Нравится(+)0 Не нравится(-)

Лекции по молекулярной физике и термодинамике содержат все основные понятия и формулы, которые необходимы для сдачи экзамена по физике.

Даже самый ленивый студент сможет выучитть данную информацию, так как в ней минимум воды, а только все необходимое из раздела "молекулярная физика" и "термодинамика".

Дюжина лекций,6 попроще и 6 посложнее. Фейнман Р.

Нравится(+)+4 Не нравится(-)

Отличные лекции по физике от Ричарда Фейнмана.

Лекція 16 (Молекулярна фізика) - Тверде тіло

Нравится(+)+2 Не нравится(-)
ТВЕРДЕ ТІЛО

1.Класична теорія теплоємності твердих тіл. Недоліки класичної теорії.
2.Квантова теорія теплоємностей Ейнштейна. Недоліки теорії Ейнштейна.
3.Теплове розширення тіл.
4.Дифузія в твердих тілах.
5.Фазові переходи 1- та 2-го роду. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса.

Лекція 15 (Молекулярна фізика) - Тверде тіло

Нравится(+)+2 Не нравится(-)

ТВЕРДЕ ТІЛО

1.Тверді тіла. Симетрія твердих тіл.
2.Кристалічні ґратки.
3.Реальні кристали

Лекція 14 (Молекулярна фізика) - Явище перенесення

Нравится(+)+2 Не нравится(-)

ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ

1.Внутрішнє тертя газів.
2.Теплопровідність газів.
3.Самодифузія в газах.

Лекція 13 (Молекулярна фізика) - Поняття про розчини та основні величини,що їх характеризують

Нравится(+)+2 Не нравится(-)
ПОНЯТТЯ ПРО РОЗЧИНИ ТА ОСНОВНІ ВЕЛИЧИНИ, ЩО ЇХ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ

1.Загальні відомості.
2.Розчинність тіл.
3.Осмос і осмотичний тиск.
4.Закон Рауля.
5.Рівновага гетерогенної системи. Правило фаз Гіббса.

Лекція 12 (Молекулярна фізика) - Ефект Джоуля-Томсона

Нравится(+)+1 Не нравится(-)
ЕФЕКТ ДЖОУЛЯ-ТОМСОНА

1.Ефект Джоуля-Томсона.
2.Термодинамічна теорія ефекту Джоуля-Томсона.
3.Ефект Джоуля-Томсона для газу Ван-дер-Ваальса.
4.Зрідження газів. Наднизькі температури.

Лекція 11 (Молекулярна фізика) - Рівняння Ван-дер-Ваальса

Нравится(+)+1 Не нравится(-)
РІВНЯННЯ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСА (РІВНЯННЯ СТАНУ РЕАЛЬНОГО ГАЗУ)

1.Рівняння Ван-дер-Ваальса
2.Ізотерми Ван-дер-Ваальса
3.Критичний стан та його параметри для газу Ван-дер-Ваальса
4.Закон відповідних станів
5.Внутрішня енергія газу Ван-дер-Ваальса

Лекція 10 (Молекулярна фізика) - Гази з міжмолекулярною взаємодією

Нравится(+)+2 Не нравится(-)
ГАЗИ З МІЖМОЛЕКУЛЯРНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ

1.Відхилення властивостей газів від властивостей ідеальних газів
2.Сили міжмолекулярної взаємодії. Потенціальна енергія взаємодії молекул. Потенціал Леонарда-Джонса
3.Ізотерми реального газу. Перехід від рідкого в газоподібний стан. Критичний стан речовини

Лекція 9 (Молекулярна фізика) - Другий закон термодинаміки

Нравится(+)0 Не нравится(-)
ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ

1.Принцип адіабатної недосяжності. Ентропія. Математичне формулювання ІІ закону термодинаміки для рівноважних процесів.
2.Розрахунок ентропії в процесах ідеального газу
3.ІІ закон термодинаміки для нерівноважних процесів. Закон зростання ентропії
4.Фізичний зміст ентропії
5.ІІІ закон термодинаміки
Назад Вперед
Наверх

 

Уважаемые пользователи, Вы
находитесь на сайте Решебники.ORG.UA.
У нас можно бесплатно скачать все нужные решебники для студентов.