Решебники для студентов » Гіпотези утворення зварного з’єднання в твердій фазі

Гіпотези утворення зварного з’єднання в твердій фазі

На сьогоднішній день немає жодної гіпотези, яка має універсальний характер, тобто відомі гіпотези використовуються лише для обмеженого кола матеріалів та способів зварювання. До гіпотез, що розглядатимуться нижче, треба відноситися як до таких, що доповнюють, а не виключають одна одну, в залежності від матеріалів та способу зварювання.

Головні гіпотези:
1. Плівкова гіпотеза (розроблена С. Б. Айбиндером) — для утворення з’єднання необхідно та достатньо:
а) присутність ювенільних поверхонь;
б) досягнення фізичного контакту між матеріалами, які зварюються.
Айбиндер вважав, що процес зварювання в твердій фазі бездифузійний.учёба в польше
2. Рекристалізаційна гіпотеза (розроблена Д. М. Парксом) — утворення зварного з’єднання відбувається за рахунок зрощування зерен на межі розподілу. Процес зварювання дифузійний, передбачає присутність ювенільних поверхонь та фізичного контакту між матеріалами, які зварюються.
3. Енергетична гіпотеза (розроблена А. П. Семеновим) — розглядає досягнення фізичного контакту ювенільних поверхонь як необхідну умову, але не достатню. Ще треба подолати енергетичний бар’єр схоплювання хоча б для однієї із зварювальних поверхонь (для подолання некогерентності кристалічних граток). Процес зварювання вважався бездифузійним.
4. Дифузійна гіпотеза (розроблена М. Ф. Казаковим) — процес зварювання забезпечується процесами гетеродифузії (поміж тілами) з утворенням перехідного шару, котрий частіше всього має інші фізико–хімічні властивості ніж зварювальні тіла.
5. Гіпотеза активних центрів (розроблена Ю. Л. Красуліним) — розглядає зварювання в твердій фазі як топохімічну реакцію, що передбачає утворення фізичного контакту ювенільних поверхонь, а також активних центрів — часткове руйнування хімічних зв’язків на поверхнях, які зварюються.

 

Уважаемые пользователи, Вы
находитесь на сайте Решебники.ORG.UA.
У нас можно бесплатно скачать все нужные решебники для студентов.