Решебники для студентов » Антське царство - праукраїнське державне об’єднання, особливості його державної організації та структур управління

Антське царство - праукраїнське державне об’єднання, особливості його державної організації та структур управління

У IV ст . н.е. на теренах України виникає могутня ранньо -слов’янська держава Антське царство, яке Михайло Грушевський називав давньоукраїнською державою, оскільки анти, на його думку, це давні українці. Проіснувала держава антів близько трьох століть - від початку IV до початку VII ст . н.е.

Державний устрій Антської держави описали готський історик Іордан та візантійський Прокопій Кессарійський у своїх працях VII ст . н.е. Вони характеризують громадсько – політичний лад антів як демократію. Так, зокрема, Прокопій пише: ”Слов’янами (склавинами) і антами править не один муж , а здавна живуть вони громадським правлінням, і так усі справи - добрі чи лихі - вирішують спільно”.

Однак це не була демократія грецького типу. Антське царство мало свою форму та структуру державного управління (див. рис. 12).

Отже, влада в Антській державі належала талановитим полководцям або царям, яких називали рексами. Авторитет царів був визнаний усім народом . Антські царі мали при собі раду племінних старшин, а при розв’язанні найважливіших питань скликалися народні збори (віче) усіх антів .Рис. 12. Державне управління в Антському царстві


Найвірогідніше, що держава антів була федерацією слов’янських племен на чолі яких стояли воєводи . Підтвердженням цього є твердження Іордана, який в “Історії готів” пише, що у 385 р. король остготів Ванітар запросив антського царя Божа і його 80 воєвод і підступно вбив їх. Очевидно, що ці воєводи були вождями окремих антських племен. Більш детальний опис форм державного устрою та управління в Антській державі до наших днів не зберігся .

Таким чином, в Антській державі існувала демократична форма правління . Органи її управління стали тією основою, на якій пізніше сформувалося державне управління її наступниці - Київської Русі.


Контрольне опитування та завдання для самостійної підготовки
1. Назвіть перше державне утворення на території України.
2. Охарактеризуйте державний устрій та структуру органів
державного управління в Скіфії .
3. Як називалась форма державного правління в Скіфському
царстві?
4. Чим характеризується державне управління в грецьких
містах-державах Північного Причорномор’я ?
5. У чому відмінність державного управління в Ольвії , Херсо-
несі та Боспорському царстві?
6. Як здійснювалось державне управління в Антському царстві?


Попередня <<==Зміст ==>> Наступна

 

Уважаемые пользователи, Вы
находитесь на сайте Решебники.ORG.UA.
У нас можно бесплатно скачать все нужные решебники для студентов.