Лекція 11 (Молекулярна фізика) - Рівняння Ван-дер-Ваальса

Автор: santa от 22-01-2012, 22:43
Нравится(+)+1 Не нравится(-)
РІВНЯННЯ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСА (РІВНЯННЯ СТАНУ РЕАЛЬНОГО ГАЗУ)

1.Рівняння Ван-дер-Ваальса
2.Ізотерми Ван-дер-Ваальса
3.Критичний стан та його параметри для газу Ван-дер-Ваальса
4.Закон відповідних станів
5.Внутрішня енергія газу Ван-дер-Ваальса

Лекція 10 (Молекулярна фізика) - Гази з міжмолекулярною взаємодією

Автор: santa от 22-01-2012, 22:41
Нравится(+)+2 Не нравится(-)
ГАЗИ З МІЖМОЛЕКУЛЯРНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ

1.Відхилення властивостей газів від властивостей ідеальних газів
2.Сили міжмолекулярної взаємодії. Потенціальна енергія взаємодії молекул. Потенціал Леонарда-Джонса
3.Ізотерми реального газу. Перехід від рідкого в газоподібний стан. Критичний стан речовини

Лекція 9 (Молекулярна фізика) - Другий закон термодинаміки

Автор: santa от 22-01-2012, 22:37
Нравится(+)0 Не нравится(-)
ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ

1.Принцип адіабатної недосяжності. Ентропія. Математичне формулювання ІІ закону термодинаміки для рівноважних процесів.
2.Розрахунок ентропії в процесах ідеального газу
3.ІІ закон термодинаміки для нерівноважних процесів. Закон зростання ентропії
4.Фізичний зміст ентропії
5.ІІІ закон термодинаміки

Чертеж "Резервуар для нефтепродуктов "

Автор: santa от 21-01-2012, 00:55
Нравится(+)+4 Не нравится(-)
Чертеж "Резервуар для нефтепродуктов "
Чертеж "Резервуар для нефтепродуктов " выполнен в Компасе.
Кому нужно - качаем)

Курсовой проект по курсу «Проектирование сварных конструкций» - "Резервуар для нефтепродуктов "

Автор: santa от 21-01-2012, 00:29
Нравится(+)+2 Не нравится(-)

Курсовой проект по курсу «Проектирование сварных конструкций»  -  "Резервуар для  нефтепродуктов  "
Резервуар для нефтепродуктов
Масштаб : 1:100


В архив входит:

  • Пояснительная записка
  • Чертеж резервуара для нефтепродуктов (Кампас - А1)
  • Чертеж деталей резервуара (Кампас - А1)
  • MathCAD-овский файл со всеми расчётами
  • Чертежи других мелких элементов (Кампас)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Напруження i деформацiї" (ЧДТУ)

Автор: santa от 20-01-2012, 19:16
Нравится(+)+1 Не нравится(-)


ЗМІСТ
1 Лабораторна робота №1. Оптичний метод визначення концентрації напружень у зварних з'єднаннях 4
2 Лабораторна робота №2. Власні напруження і деформації в моделі зварного з'єднання — пластині з прорізами 7
3 Лабораторна робота №3. Деформації і напруження при нагріванні краю пластини 11
4 Лабораторна робота №4. Деформації подовжнього та поперечного укорочення при зварюванні встик 17
5 Лабораторна робота №5. Зменшення залишкових зварю-вальних напружень при відпуску 21
6 Лабораторна робота №6. Залишкові напруження при зва-рюванні пластин в стик 26
7 Лабораторна робота №7. Кутові деформації при зварю-ванні балок 32
8 Лабораторна робота №8. Вплив зварювальних напру-жень на міцність 40
Література 46

РГР з Теорії зварювального процесу

Автор: santa от 18-01-2012, 12:50
Нравится(+)0 Не нравится(-)

ЗАВДАННЯ
1.Двухстадійність процесу зварювання.
2.Елементарні процеси в плазмі дугового розряду.
3.Як можна зменьшити розбризкування металу при зварюванні електродом, що плавиться, у середовищі СО2?
4.Необхідно зварити між собою матеріали ОТ4+12Х18Н1ОТ, за умови прецезійні з’єднання з міцністю на розтяг не меньш 100Мпа, температура зварювання не більше 800ОС. Обрати спосіб зварювання, привести принципову схему зварювання, описати приблизний технологічний процес і дати техніко-економічне обгрунтування обраного способу.

Вуз: Чернігівський державний технологічний університет (ЧДТУ)
Рік: 2011
Викладач: Березін Л.Я.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи по Деталям машин

Автор: santa от 18-01-2012, 12:23
Нравится(+)+1 Не нравится(-)

Методичні вказівки до виконання   лабораторних робіт і самостійної роботи по Деталям машин
Деталі машин і основи конструювання : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи для студентів спеціальності «Технологія та устаткування зварювання» денної та заочної форми навчання / Уклад. В.I.Коваль.- Чернігів : ЧДТУ , 2010. – 50 с.

Розрахунково-графічна робота з Теорії зварювального процесу (ТПЗ) (2 варіант)

Автор: santa от 18-01-2012, 11:45
Нравится(+)+1 Не нравится(-)

Завдання
1.Механізм утворення зварного з’єднання.
2.Будова і засоби порушення дугового розряду.
3.Необхідно зварити вуглецеву сталь електродуговим зварюванням під водою електродом, що плавиться, з низьким стабілізуючим покриттям. Який із перерахованих захисних газів Ви б використовували і чому: N2(Ui = 14,5 eB); H2(Ui = 13,53 eB); He(Ui = 24,7 eB); Ar(Ui = 15,71 eB)?
4.Необхідно зварити між собою матеріали Сталь 45 + Сталь 45, за умови – вузли комбайна в польових умовах. Обрати спосіб зварювання, привести принципову схему зварювання, описати приблизний технологічний процес і дати техніко-економічне обґрунтування обраного способу.

Вуз: Чернігівський державний технологічний університет (ЧДТУ)
Рік: 2011
Викладач: Березін Л.Я.
Варіант : 2

Сборочный чертеж (Кран сливной)

Автор: santa от 17-01-2012, 23:50
Нравится(+)+4 Не нравится(-)

Сборочный чертеж (Кран сливной)
Сборочный чертеж (Кран сливной) выполнен в Компас 3D V13.
В состав сборки сходят:
1.Корпус
2.Пробка
3.Крышка
4.Рукоятка
5.Втулка
6.Колено
7.Картон